*σ.σ. Στα τέλη τού 19ου και τις αρχές τού 20ού αι., στην Πομόνα τής Καλιφόρνιας, οι μηχανικοί που ασχολήθηκαν με την επίλυση του προβλήματος έλλειψης επαρκών ποσοτήτων νερού στην περιοχή ανέπτυξαν και τελειοποίησαν έναν τύπο στροβιλαντλίας που επέτρεπε την αποτελεσματική άντληση από μεγάλα βάθη. Η τοπική εταιρεία κατασκευής αυτών των αντλιών έφερε περήφανα το όνομα της περιοχής όπου αυτές γεννήθηκαν: The Pomona Pump Company. Γρήγορα το όνομα pomona έγινε συνώνυμο της ποιοτικής αντλίας γεώτρησης κι αργότερα κάθε αντλίας αυτού τού τύπου, αρχικά στις ΗΠΑ και κατόπιν στον υπόλοιπο κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.